ТӨСӨВ САНХҮҮ


 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2021 оны төсөв нь 108907.3 мянган төгрөгний санхүүжилт, үндсэн 7 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

 • Үндсэн цалинд: 91915.3 мянган төгрөг буюу 84.4 %
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 12408.6 мянган төгрөг буюу 11.4 %
 • Бараа үйлчилгээний зардалд: 4583.4 мянган төгрөг буюу 4.2 %
2021 он 1 -р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар

 

 

 

 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2020 оны төсөв нь 112786.5 мянган төгрөгний санхүүжилт, үндсэн 7 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

 • Үндсэн цалинд: 91915.5 мянган төгрөг буюу 81.5 %
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 12408.6 мянган төгрөг буюу 11.0 %
 • Бараа үйлчилгээний зардалд: 8462.4 мянган төгрөг буюу 7.5 %
2020 он 1 -р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар

 

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2019 оны төсөв нь 82158.8 мянган төгрөгийн санхүүжилт, үндсэн 7 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

 • Үндсэн цалинд: 67456.6 мянган төгрөг буюу 82.1 %
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 8431.9 мянган төгрөг буюу 10.3 %
 • Бараа үйлчилгээний зардалд: 6270.3 мянган төгрөг буюу 7.6 %

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ:

2019 он 1 -р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2018 оны төсөв нь 74767.4 мянган төгрөгийн санхүүжилт, үндсэн 7 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

 • Үндсэн цалинд: 58236.0 мянган төгрөг буюу 77.9 %
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 6988.3 мянган төгрөг буюу 9.3 %
 • Бараа үйлчилгээний зардалд: 9543.1 мянган төгрөг буюу 12.8 %

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ:

2018 он 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2017 оны төсөв нь 78009.2 мянган төгрөгийн санхүүжилт, үндсэн 8 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

 • Үндсэн цалинд: 63185.6 мянган төгрөг буюу 81.0 %
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 6950.4 мянган төгрөг буюу 8.9 %
 • Бараа үйлчилгээний зардалд: 7873.2 мянган төгрөг буюу 10.1 %

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ:

2017 он 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар

 

 

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2016 оны төсөв нь 30821.2 мянган төгрөгний санхүүжилт, үндсэн 8 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

 • Үндсэн цалинд: 26332.7 мянган төгрөг буюу 85.4 %
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 2896.7 мянган төгрөг буюу 9.4 %
 • Бараа үйлчилгээний зардалд: 1591.8 мянган төгрөг буюу 5.2 %

 

Төсвийн гүйцутгэлийн мэдээ:

2016 он 1 сар 2 сар 3 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2015 оны төсөв нь 84020.8 мянган төгрөгийн санхүүжилт, үндсэн 8 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан. Үүнээс:

 • Үндсэн цалинд: 69884.4 мянган төгрөг буюу 83.1 %
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд: 8128.0 мянган төгрөг буюу 9.6 %
 • Бараа үйлчилгээний зардалд: 5480.3 мянган төгрөг буюу 6.5%
 • Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмжийн зардалд: 528.1 мянган төгрөг буюу 0.6% ийг эзэлж байна

2015 оны төсвийн хуваарийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ:

2015 он

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2014 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2014 оны төсөв нь 83535.0 мянган төгрөгний санхүүжилт, үндсэн 7 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан.

Үүнээс:

 • Үндсэн цалинд: 68369.2 мянган төгрөг буюу 81.8 %
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд:7540.5 мянган төгрөг буюу 9.1 %
 • Бараа үйлчилгээний зардалд: 6975.3 мянган төгрөг буюу 8.3%
 • Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмжийн зардалд: 650.0 мянган төгрөг буюу 0.8% ийг эзэлж байна.

Дараах холбоосоор манай хэлтсийн 2014 оны төсвийг татаж авна уу.

/uploads/users/17/files/Tusuv-2014.JPG

2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВААРЬ /Та ЭНД дарж үзнэ үү/

2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ:

2014 он

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /Та ЭНД дарж үзнэ үү/

2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГСӨН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ /Та ЭНД дарж үзнэ үү/

 

2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВААРЬ /Та ЭНД дарж үзнэ үү/

2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГСӨН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ /Та ЭНД дарж үзнэ үү/

 

    7 хоногийн дундаж үнэ
/2021 оны 02-р сарын 24-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1 300

  Хонины мах, кг 8 500
  Үхрийн мах, кг   9 800  
  Ямааны ястай мах, кг 7 400
  Элсэн чихэр, кг 2 466
  Цагаан будаа, кг 2 633
  Шингэн сүү, л 2 000
  Тараг, л 2 200
  Бензин, А-80 1 400
  Бензин, А-92 1 470
  Дизелийн түлш 2 090
  Боодлын өвс 7 500

 Динамик судалгаа 2006-2019

АҮ-н салбар 2012-2020

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2020

 Боловсрол 2012-2020

Эрүүл мэнд 2012-2020

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2019

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2020

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2019

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.